สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อที่ดี และเหมาะสำหรับคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่อง บ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อน ไขสบายๆธนาคารออมสินรู้เรื่อง และก็ รู้ดีถึงความจำเป็นต้อง การมีบ้าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน สำคัญของการ เริ่มชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งผลักดัน แล้วก็ ช่วยสานฝันของท่าน ให้เป็นจริง ด้วยข้อจำกัดสบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด จบทุกสิ่งที่จำเป็นอ่อน​​งบ้านที่เดียวครบ

 • ซื้อที่ดินเพื่อตระเตรียม ก่อสร้างตึก
 • ซื้อที่ดินพร้อม ตึกหรือแฟลต
 • ซื้อที่ดิน แล้วก็ ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีตึก ของตัวเอง หรือคู่ชีวิตก่อสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อก่อสร้าง หรือ เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
 • เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดิน หรือห้องพัก ของตน หรือคู่ครอง จากสถาบันการเงิน

เนื้อหาสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ออมสิน
Beautifully landscaped custom dream home with circular concrete and brick driveway.

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ทุกกรณี รวมกันไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้​

 1. กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย

คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1
(1) กรณีหลักประกันราคาแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนต่ำลงยิ่งกว่า 10 ล้านบาท

ที่ดินพร้อมตึก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
แฟลต ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

(2) สำหรับที่อยู่ที่อาศัยที่ราคาแพงจำหน่ายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 2

(1) กรณีหลักประกันแพงค้าขายต่ำลงยิ่งกว่า 10 ล้านบาท

กรณีผ่อนหนี้คำสัญญาที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึกหรือแฟลต

กรณีผ่อนหนี้ข้อตกลงที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดินพร้อมตึกหรือห้องพัก

(2) สำหรับที่อยู่ที่อาศัยที่แพงจำหน่ายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 3

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 70 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

 1. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมตึก

ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาประเมินของตึกที่ก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แต่ว่าจะต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแต่กรณี

 1. กรณีกู้เสริมเติม
 2. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ แล้วก็เป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้น จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 3. กู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จำเป็นต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

กรณีกู้เพื่อหาที่อยู่ที่อาศัย

ไม่เกิน 40 ปี ตั้งแต่แมื่อเดือน ที่จะต้องจ่ายเงินกู้ รวมทั้ง ดอกงวดแรก ตามที่มีการกำหนด ในข้อตกลง รวมทั้งเมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่าย เงินกู้ยืมจะต้องไม่เกิน 65 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ว่าถ้าเกิดหลักประกัน เป็นตึกการซื้อขาย (เรือนแถว) ให้กู้เป็นสินเชื่อเคหะ ได้ไม่เกิน 2 คูหา แล้วก็ระบุช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี

กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้าและก็อาศัย ไม่เกิน 30 ปี

ดังนี้กรณีกู้เพิ่มเพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึกจะขยายช่วงเวลาจ่ายเงินกู้จากข้อตกลงเดิมก็ได้ แม้กระนั้นจำเป็นต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

กรณีกู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าสัญญาประกันเพื่อรับรองสินเชื่อ

รวมทั้ง/หรือในกรณีที่มีการกู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ให้เป็นไปตามนี้

 1. กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ และก็เป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 2. กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมดทั้งปวง จำต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ดอก

อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นไปตามที่แบงค์ระบุ

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นผู้ฝากเงินชนิด เผื่อเรียกของแบงค์
 • แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป แล้วก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี ละเว้น เจ้าของธุรกิจซึ่งสามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ช่วงเวลา ที่จ่ายเงิน กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพรวมทั้งรายได้แน่ๆ
 • การกู้ยืมร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวพันเป็นคู่ชีวิต ลูก พ่อ แม่ หรือ ญาติร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องครอบครองร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคล อื่นที่นอกจาก จาก (4.1) จะต้องครอบครองร่วม ในหลักประกันทุกคน
ดังนี้ ในเรื่องที่กู้ร่วมกับบุคคล อื่นให้นับช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ตาม อายุของผู้กู้ที่แก่น้อย ที่สุดเพียงผู้เดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดิน พร้อมตึก หรือห้องพัก ตามเป้าประสงค์ ที่ขอกู้รวมทั้งตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชนที่มี ความเจริญรุ่งเรือง มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภค อื่นๆตามความ จำเป็นจะต้อง และก็มีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ ผ่านเข้าออก ได้สบาย
 • สิทธิการเช่าที่ดินแล้วก็ / หรือตึกตามหลักกฏเกณฑ์ ที่แบงค์ประกาศระบุ
 • หลักทรัพย์ดังที่แบงค์ประกาศระบุ

เอกสารประกอบกิจการกู้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และก็คู่รัก
 • สำเนาหลักฐานแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการหย่าร้าง หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้แต่งงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้แล้วก็คู่ชีวิต

บทความที่น่าสนใจ : ร้านอาหารแนะนํา ภูเก็ต สี ผ้าปูที่นอน

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต